foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Działania projektowe w roku szkolnym 2019/ 2020

W roku szkolnym 2019/2020 udało się przeprowadzić następujące aktywności:

 1. Organizacja wizyty zagranicznych gości z Hiszpanii, Rumunii, Słowacji oraz Litwy
  w naszej szkole. W ramach tego spotkania odbyły się następujące wydarzenia:
 • Uroczysta Gala.
 • Zwiedzanie Gminy Strawczyn oraz spotkanie z p. Wójtem Tadeuszem Tkaczykiem.
 • Wizyta w Starostwie Powiatu Kieleckiego oraz spotkanie z p. wicestarostą Tomaszem Plebanem.
 • Zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni.
 • Atrakcje związane z organizacją I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza.
 • Warsztaty plastyczne.
 • Zwiedzanie zamku w Chęcinach.
 • Zwiedzanie miasta Kielce.
 • Wspólna dyskoteka.
 • Piknik europejski.
 1. Stały kontakt z opiekunem projektu oraz Agencją Narodową w celu przedłużenia projektu.

Niestety realizację dalszych działań w roku szkolnym 2019/2020 pokrzyżowała pandemia COVID-19. Projekt został zawieszony na czas trwania pandemii.

Koordynator szkolny projektu: Błażej Bujała