foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Działania projektowe w roku szkolnym 2020/ 2021

  • Otrzymanie dwóch przedłużeń projektu.
  • Organizacja trzech spotkań online koordynatorów projektu na platformie ZOOM.
  • Wykonanie i nagranie tradycyjnego tańca „Polka” przez uczniów klasy IIIa
    na potrzeby projektu.
  • Wykonanie i nagranie przedstawienia pt. „Bazyliszek” przez uczniów klasy IIIb
    na potrzeby projektu.
  • Przygotowanie dwóch tradycyjnych przepisów kulinarnych na potrzebę wydania wspólnej książki kucharskiej partnerów projektu.

Koordynator szkolny projektu: Błażej Bujała