foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Działania projektowe w roku szkolnym 2018/ 2019

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Traditions and customs – promoters of interculturality in the 21st century” programu Erasmus+ zrealizowano następujące działania:

 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu na logo projektu.
 • Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych w klasach IV.
 • Wymiana kartek świątecznych z uczniami szkół partnerskich.
 • Mobilność 5 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii.
 • Mobilność 5 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii.
 • Mobilność 5 uczniów i 2 nauczycieli na Słowację.
 • Prowadzenie gabloty i gazetki projektu.
 • Przygotowanie strony internetowej projektu.
 • Organizacja spotkania uczniów z dr Stanisławem Rogalą – pisarzem ziemi świętokrzyskiej.
 • Przeprowadzenie konkursu literackiego i plastycznego.
 • Stworzenie wspólnej broszurki kulturowej.
 • Organizacja spotkania promującego działania projektowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Organizacja spotkania z rodzinami, którzy przyjmą naszych partnerów w październiku 2019 roku.
 • Przygotowanie programu i scenariusza wizyty naszych gości w roku szkolnym 2019/2020.

Koordynator projektu Błażej Bujała