foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Trzecia mobilność zagraniczna uczniów ze szkoły w Oblęgorku

W dniach od 7 do 13 kwietnia 2019 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wzięli udział w międzynarodowej mobilności w ramach projektu „Traditions and customs – promoters of interculturality in the 21st century” akcji KA229 programu Erasmus+.

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Lena Raczyńska, Natalia Zapała, Oliwia Barcicka, Julia Gaj oraz Jagoda Nowak wraz z opiekunami p. Marcinem Zielińskim i Błażejem Bujałą odwiedzili szkołę partnerską Zakladna skola – Karman József w miejscowości Lucenec na Słowacji. Wizytę rozpoczęliśmy od powitania w szkole oraz urzędzie miasta, następnie zwiedziliśmy kościół reformowany oraz synagogę. Drugiego dnia, w ramach realizacji celów projektowych wzięliśmy udział w warsztatach dekorowania jaj świątecznych oraz tworzenia biżuterii. Następnego dnia zwiedziliśmy skansen w miejscowości Vlkolinec a kolejnego skansen w Holloko na Węgrzech. Dzięki tym wizytom mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało życie na wsi w dwóch krajach przed wieloma laty. Wzięliśmy również udział w dniu poezji, podczas którego mogliśmy zapoznać się z licznymi wierszami, posłuchać tradycyjnych pieśni słowackich, jak i węgierskich. Czwarty dzień zakończył się wspólną kolacją, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, jak również rodziny goszczące. Ostatniego dnia obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły naszego gospodarza, obejrzeliśmy filmy prezentujące uczestników projektu oraz dokonaliśmy ewaluacji wizyty. Na koniec wizyty zaprosiliśmy wszystkich naszych partnerów do Polski, gdyż kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w październiku w Oblęgorku.

Koordynator projektu Błażej Bujała